We Enhance "Digital Capabilities" and "Leadership capabilities" in Your Organization

Digital Entrepreneur Program (DEP)

TIME Digital Academy ร่วมกับ CUSE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์หลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล “Digital Entrepreneur Program”

หลักสูตรเข้มข้น 5 วันเต็มที่จะเตรียมพร้อม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพไอเดียทางธุรกิจให้กลายเป็นแผนธุรกิจที่สามารถประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล

ร่วมเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดจนองค์กรของคุณในบทเรียนและ Workshop จากเหล่าโค้ชผู้มากความสามารถที่จะผลัดเปลี่ยนกันมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กันอย่างไม่อั้น


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

กลุ่มคนรุ่นใหม่มีไอเดียอยากต่อยอด ( New Generation)

ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา หรือมีประสบการณ์ทำงาน 2 – 5 ปี และเป็นกลุ่มคนที่เรียนรู้ได้เร็ว มีทัศนคติที่พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ และต้องการที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะเพื่อการทำงาน/ทำธุรกิจดิจิทัล
(Future Digital Business Expert/Entrepreneur)

ผู้ที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน และกำลังมุ่งมั่น เรียนรู้ และต้องการพัฒนาทักษะอย่างรอบด้านเพิ่มเติม เพื่อจะผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจดิจิทัล ในอนาคตอันใกล้

ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
(Entrepreneur)
(Future Digital Business Expert/Entrepreneur)

เจ้าของกิจการที่มีธุรกิจเป็นของตนเอง แต่ต้องการที่จะปรับตัวทางธุรกิจให้ก้าวทันกับยุคดิจิทัล หรือกำลังมองหาช่องทางในการขยายธุรกิจ ที่มีอยู่แล้ว ให้เติบโตยิ่งขึ้นไปแบบยั่งยืน


สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เรียนรู้จาก นักธุรกิจ นักกลยุทธ์ และ ผู้เชี่ยวชาญผู้มากไปด้วยความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ
  • เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ สร้าง Network กับ กูรูดิจิทัล และ ผู้เชี่ยวชาญ
  • โอกาสการทำงานด้านดิจิทัล และงานที่ปรึกษากับพันธมิตรของเรา
  • เข้าถึงเครื่องมือและตัวแบบเพื่อสร้างธุรกิจดิจิทัลและแผนธุรกิจที่ใช้ได้ทันทีเมื่อจบหลักสูตร
  • ทีมผู้ช่วยและที่ปรึกษาด้านธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Consulting Team) ฟรี! ตลอดทั้งหลักสูตร
  • ความยืดหยุ่นของเวลาเรียน สามารถเข้าคลาสที่คุณพลาดไปในหลักสูตรหน้าได้ ตอบโจทย์นักธุรกิจเวลาจำกัด
  • เชื่อมโยงกับแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าถึงเครื่องมือ
  •  


ตารางโปรแกรม

Day 1: Innovate Digital Business
ขัดเกลาไอเดียธุรกิจดิจิตอลของคุณ

ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ หรือดิจิตอลโปรเจคที่ไม่ใช่แค่ เจ๋ง ใหม่ หรือโดดเด่น แต่มีคุณค่าและตอบโจทย์ความต้องการ สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่จริงโดยในคลาสนี้ไอเดียของคุณจะผ่านการเจียระไนด้วยกระบวนการ Problem – Solution – Market Approach

หัวข้อการอบรม
Value Proposition: ความลับของการสร้างสรรค์คุณค่า


Speaker รับเชิญพิเศษ
คุณเลอทัด ศุภดิลก CEO แห่ง Sellsuki บริษัทสตาร์ทอัพสำหรับช่วยผู้ประกอบการในธุรกิจ e-commerce เป็นระบบแคชเชียร์ที่ได้ช่วยแม่ค้าออนไลน์มากกว่า 7,000 ร้านค้า และ CAMP แพลตฟอร์มรวมร้านค้าออนไลน์ใจกลางเมือง
 

+ Networking Party
Day 2: Invent Digital Business Model
สร้างโมเดลธุรกิจ พิชิตยุคดิจิตอล

ออกแบบโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจและกลุ่มลูกค้าของคุณโดยเอาใจใส่ส่วนประกอบสำคัญที่ครอบคุลมตั้งแต่ปัจจัยภายในธุรกิจเช่นโครงสร้างต้นทุนและทรัพยากรของบริษัทจนถึงปัจจัยภายนอกเช่น กลุ่มลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้า

หัวข้อการอบรม
Digital Business Model Canvas and Revenue Model: การออกแบบโมเดลธุรกิจดิจิทัลที่จะช่วยให้คุณสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจดิจิทัลไปพร้อมกับการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพร้อมเครื่องมือ 20+ ประเภทของรูปแบบการสร้างรายได้ในธุรกิจดิจิทัล

Speaker รับเชิญพิเศษ
คุณอานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง CEO ทีม AIRPORTELs ธุรกิจบริการรับส่งกระเป๋าเดินทางระหว่างสนามบินและโรงแรม เจ้าแรกของประเทศไทย หนึ่งในบริษัท Startup ของประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ K-Startup Grand Challenge 2016 ณ ประเทศเกาหลีใต้
Day 3: Digital Project Finance
วางกลยุทธ์ เสริมธุรกิจให้คล่องตัว

การเริ่มต้นธุรกิจนั้นจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย ในคลาสนี้คุณจะได้ประเมินมูลค่าธุรกิจของคุณ และประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ รู้ทันทีว่าจะคืนทุนเมื่อไหร่และเพื่อให้คืนทุนเร็วขึ้น คุณต้องลดค่าใช้จ่ายตรงไหน หรือเพิ่มรายได้เท่าไหร่

หัวข้อการอบรม
Through the Investor’s Eyes: เข้าใจมุมมองวิธีคิดเพื่อพิชิตใจนักลงทุนแต่ละประเภท Financial Analysis for Digital Project: ซาวด์เช็คโครงการดิจิทัลของคุณ ด้วยการวิเคราะห์ทางการเงิน

Speaker รับเชิญพิเศษ
ผศ. ดร. ชลิตา ศรีนวล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เศรษฐศาตร์ และที่ปรึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย
Day 4: Legal & Team Management
กฎหมายธุรกิจดิจิตอล และการบริหารดรีมทีม

เรียนรู้เรื่องกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจดิจิทัล พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของตนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในยุคดิจิตัล

หัวข้อการอบรม
ส่วนที่ 1 : เรียนรู้กฎหมายที่สำคัญในการประกอบธุรกิจดิจิทัล Case Study ความเสี่ยงทางกฎหมาย Compliance การแบ่งหุ้นกับหุ้นส่วน การ Raise Fund
ส่วนที่ 2 : การรู้จักตัวตนของตนเอง การสร้างสภาวะความเป็นผู้นำเพื่อประกอบธุรกิจดิจิทัล Digital Entrepreneurial Leadership และเทคนิคการบริหารทีมงาน

Speaker รับเชิญพิเศษ
คุณระพีพัฒน์ พัฒนกุลชัย ผู้ร่วมก่อตั้ง PKM Consulting Group Company Limited และ ทนายความผู้มากประสบการณ์ในวงการ Startup และอดีตที่ปรึกษาด้านภาษีบริษัท PricewaterhouseCoopers ดร. ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี การันตีด้วยรางวัลทั้งระดับประเทศอย่าง Thailand HR Top 100 และระดับเวทีเอเชียอย่าง HR Professional of Best Asia’s Employer Brand Awards ในปี 2010 ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ
Day 5: Power of Storytelling
ปลดล็อคพลังของการเล่าเรื่อง

หลังจากที่ไอเดียของคุณมีความพร้อมทางศักยภาพทางการเงินและแผนธุรกิจที่ชัดเจนแล้ว ถึงเวลาที่คุณจะบอกให้โลกรับรู้ ในคลาสนี้ เราจะช่วยคุณสร้าง Character ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ให้กับ Brand ของคุณผ่านพลังของการเล่าเรื่อง พร้อมเรียนรู้วิธีถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นให้ตรึงใจกลุ่มลูกค้าทีมงาน หรือแม้กระทั่งนักลงทุน

หัวข้อการอบรม
Digital Marketing and Branding: เครื่องมือการทำการตลาดและการสร้างแบรนด์ผ่านพลังของการเล่าเรื่อง Pitch your Digital Project: ลองขายโปรเจ็คดิจิทัลของคุณ พร้อมรับคำแนะนำจากเหล่ามืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญ

Speaker รับเชิญพิเศษ
คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ Head of SME Network Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษากับธุรกิจ SME ในหลากหลายแวดวง นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้กับการอบรมต่างๆ อีกมากมาย คุณวรวุฒิ สายบัว ผู้ก่อตั้ง Brandnista ดิจิตอลแบรนด์เอเจนซี่ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และการสร้างแบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดียให้กับลูกค้าชั้นนำ เช่น ช่อง 9 อสมท. ไทย- เดนมาร์ค ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาติ และอีกกว่า 100 แบรนด์ทั้งในและต่างประเทศ คุณ สิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก CEO แห่ง Giztix ผู้ชนะล่าสุดจากเวที Techsauce Summit 2016 อีก ทั้งยังเป็นผู้ชนะจากเวที Dtac Accelarate Batch 3 และ Echelon Thailand ในปี 2015 อีกด้วย

รับสมัครจำนวนจำกัด เพียงรุ่นละ 30 ที่นั่งเท่านั้น !


วัน และเวลา
5 เสาร์
เวลา 9.30 – 17.00 น

Batch 7: ระหว่างวันที่ 4 – 25 พฤศจิกายน 2560 (ส4, ส11, ส18, อา19, ส25).

ค่าโครงการ
30,000 บาท

พิเศษสำหรับ Early Bird
(25,000 บาท 10 ท่านแรกเท่านั้น!).

สถานที่
Chula Systems Engineering (CUSE)
ชั้น 3 อาคารเจริญวิศวกรรม (อาคาร 4)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.