We Enhance "Digital Capabilities" and "Leadership capabilities" in Your Organization

Digital Transformation Program (DTP)

DIGITAL TRANSFORMATION PROGRAM
หลักสูตรการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

TIME Digital Academy ร่วมกับ CUSE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์หลักสูตรการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล “Digital Transformation Program ”

หลักสูตรเข้มข้น 3 วันเต็มที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจยุคดั้งเดิมให้ก้าวทันการเปลี่ยนเปลี่ยนยุคดิจิทัล สร้างไอเดียใหม่ที่ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย และบริหารทีมได้ราบรื่น เพื่อประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน

ร่วมเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดจนองค์กรของคุณผ่าน Theory – Case Study – Workshop จากเหล่าโค้ชผู้มากความสามารถที่ผลัดเปลี่ยนกันมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านการลงมือทำจริงกันแบบไม่จำกัด


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
(Entrepreneur)

เจ้าของกิจการที่มีธุรกิจเป็นของตนเอง แต่ต้องการที่จะปรับตัวทางธุรกิจให้ก้าวทันกับยุคดิจิทัล หรือกำลังมองหาช่องทางในการขยายธุรกิจ ที่มีอยู่แล้ว ให้เติบโตยิ่งขึ้นไปแบบยั่งยืน

นักรบดิจิทัลสายพันธ์ใหม่ (New Digital Warriors)

Mid-Top Management ที่มองหา Digital Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร และต้องการปรับองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมมากขึ้นเพื่อให้ก้าวทันยุคดิจิทัล 4.0

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะเพื่อการทำงาน/ทำธุรกิจดิจิทัล
(Future Digital Business Expert/Entrepreneur)

ผู้ที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน และกำลังมุ่งมั่น เรียนรู้ และต้องการพัฒนาทักษะอย่างรอบด้านเพิ่มเติม เพื่อจะผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจดิจิทัล ในอนาคตอันใกล้


สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เรียนรู้จาก นักธุรกิจ นักกลยุทธ์ และ ผู้เชี่ยวชาญผู้มากไปด้วยความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ
 • เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ สร้าง Network กับ กูรูดิจิทัล และ ผู้เชี่ยวชาญ
 • โอกาสการทำงานด้านดิจิทัล และงานที่ปรึกษากับพันธมิตรของเรา
 • เข้าถึงเครื่องมือ และตัวแบบเพื่อสร้างธุรกิจดิจิทัล
 • ทีมผู้ช่วยและที่ปรึกษาด้านธุรกิจดิจิตอล (Digital Business Consulting Team) ฟรี! ตลอดทั้งหลักสูตร
 • ความยืดหยุ่นของเวลาเรียน สามารถเข้าคลาสที่คุณพลาดไปในหลักสูตรหน้าได้ ตอบโจทย์นักธุรกิจเวลาจำกัด

ตารางโปรแกรม

Day 1: Problem Identification and Validation
ค้นหาปัญหาเพื่อหาไอเดียต่อยอดธุรกิจเดิมให้แตกต่าง พร้อมกระบวนการทดสอบจนเจอไอเดียที่เวิร์ค สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการได้จริง ในคลาสนี้ทุกคนจะได้หยิบปัญหามาเจียรไนด้วยกระบวนการ Identification – Prototype – Validation

หัวข้อการอบรม
 • Value Proposition : ความลับของการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่าง
 • Validation board : ทดสอบไอเดียแบบฉับไวเพื่อคัดกรองไอเดียที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง
Day 2: Transformation Strategies and Solution
หัวข้อการอบรม
 • Business Model Canvas : โมเดลธุรกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ไอเดีย
 • Case study 30+ Digital Business Revenue Model : 30 นวัตกรรมแผนธุรกิจยุคดิจิตอลที่ช่วยเป็นต้นแบบให้ผู้เข้าร่วมเห็น Model ธุรกิจที่สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาปรับใช้กับกิจการของตนเอง
Day 3: Change Management Program
เตรียมตัวองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล เรียนรู้วิธีบริหารทีมรูปแบบใหม่ที่สร้าง Digital Mindset ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานเชิงปฎิบัติการ จนสร้างทีมที่เข้มแข็งมี Digital DNA เข้มข้น รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรเพื่อจับมือเติบโตไปด้วยกัน

หัวข้อการอบรม
 • การรู้จักตัวตนของตนเอง การสร้างสภาวะความเป็นผู้นำเพื่อสร้าง Digital DNA Team พร้อมเรียนรู้วิธีการบริหารทีมยุคใหม่
 • รู้จักเครื่องมือ Digital Change Assessment ตัวช่วยในการบริหารองค์กรในด้านต่างๆ ทั้งทรัพยากร บุคคล และพันธมิตร

รับสมัครจำนวนจำกัด เพียงรุ่นละ 15 ที่นั่งเท่านั้น !


วัน และเวลา
1 พฤหัส และ 2 ศุกร์
เวลา 09.30 – 17.00 น

Batch 2:
ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 24 พฤศจิกายน 2560

ค่าโครงการ
18,000 บาท

พิเศษสำหรับ Early Bird
(15,000 บาท 5 ท่านแรกเท่านั้น!)

สถานที่
Amanta Hotel & Residence Ratchada

Mrt ศูนย์วัฒนธรรม